Emka Grup Kurumsal

Emka Grup, benimsemiş olduğu değerlerle, yüklendiği projeleri iş etiğine ve çevre sağlığına özen göstererek, zamanında ve dünya standartlarında hayata geçirmektedir.

Emka Grup güven kazanmayı tüm diğer kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir. Aynı şekilde her kademedeki çalışanının kurum adına ve bireysel olarak etik kurallara ve hukuka uygun hareket etmesini şart koşar.

Topluma saygı ilkemiz çerçevesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini işimizin gereği olarak kabul eder, topluma, eğitime ve kültüre katkı sağlayacak projeler geliştirir, bu kapsamdaki projelere sürekli destek veririz.